Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 00:59 (Data juliańska: 2459002.541)
P= -14.88°   Bo= -0.51°   Lo= 212.27°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 06-08-2019 rok godz. 14:10 UTC nr 150 !!! w 2019 roku


06-08-2019 Janusz Bańkowski

Słońce dnia  05-08-2019 rok godz. 14:10  UTC nr 150 !!! w 2019 roku

Kolejna  24  moja obserwacja Słońca,  pozwalająca wykonanie obserwacji w chwilach lokalnych rozpogodzeń. W tych momentach seeing ma wartość nawet  2 co pozwala na spokojne jego fotografowanie. Tarcza nadal czysta i brak jest  jakichkolwiek  wizualnych ośrodków aktywnych. Liczba Wolfa R = 0. fot.  J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro).