Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 01:01 (Data juliańska: 2459000.542)
P= -15.62°   Bo= -0.75°   Lo= 238.72°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 07-08-2019 rok godz. 13:20 UTC nr 06/151/sie/1210


07-08-2019 Janusz Bańkowski

Kolejna  25  moja obserwacja Słońca,  pozwalająca wykonanie obserwacji w chwilach lokalnych rozpogodzeń. W tych momentach seeing ma wartość nawet  2 co pozwala na spokojne jego fotografowanie. Tarcza nadal czysta i brak jest  jakichkolwiek  wizualnych ośrodków aktywnych. Liczba Wolfa R = 0. fot.  J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro).