Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 00:50 (Data juliańska: 2459000.535)
P= -15.63°   Bo= -0.76°   Lo= 238.81°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 09-08-2019 rok godz. 07:20 UTC nr 08/153/sie/1212


09-08-2019 Janusz Bańkowski

Kolejna  26  moja obserwacja Słońca,  pozwalająca wykonanie obserwacji. Ładna pogoda poranna pozwala na „ostre” fotografowania.  W tych momencie obserwacji  seeing posiadał wartość  2 co pozwala na spokojne jego fotografowanie. Tarcza nadal czysta i brak jest  jakichkolwiek  wizualnych ośrodków aktywnych. Prawdopodobnie  obserwatoria słoneczne odnotowały dwa aktywne wizualne ośrodki na półkuli południowej  Słońca. Niestety amatorskie teleskopy są poza  zasięgiem możliwościami optycznymi. Liczba Wolfa R = 0. fot.  J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro).