Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 01:34 (Data juliańska: 2459002.565)
P= -14.87°   Bo= -0.51°   Lo= 211.95°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 11-08-2019 rok godz. 07:10 UTC nr 09/154/sie/1213


11-08-2019 Janusz Bańkowski

Kolejna  27 moja obserwacja Słońca,  bez ośrodków aktywnych na jego powierzchni  tych wizualnych  Liczba Wolfa R = 0. fot.  J. Bańkowski teleskop TN  Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, ND3.8, GSO, złączka okularowa GSO 80 mm soczewka Barlowa, ZWO ASI120MC. klatek 30,   program RegiStax5 i PaintNet.