Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 01:30 (Data juliańska: 2459002.563)
P= -14.87°   Bo= -0.51°   Lo= 211.97°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 12-08-2019 rok godz. 06:50 UTC nr 10/155/sie/1214


12-08-2019 Janusz Bańkowski

Kolejna  28 moja obserwacja Słońca,  bez ośrodków aktywnych na jego powierzchni  tych wizualnych  Liczba Wolfa R = 0. fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).