Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 08:59 (Data juliańska: 2458996.874)
P= -16.95°   Bo= -1.19°   Lo= 287.26°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 13-08-2019 rok godz. 07:30 UTC nr 11/156/sie/1215


13-08-2019 Janusz Bańkowski

Kolejna 29 moja obserwacja Słońca, bez ośrodków aktywnych na jego powierzchni tych wizualnych. Obserwacja słońca dzięki lokalnym kilkuminutowym rozpogodzeniom. Liczba Wolfa R = 0. fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro) stack 20 klatek inna technika.