Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 15:08 (Data juliańska: 2458997.131)
P= -16.86°   Bo= -1.16°   Lo= 283.86°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 14-08-2019 rok godz. 09:40 UTC nr 12/157/sie/1216


14-08-2019 http://sos.poa.com.pl///foto/aktualnosci_artykuly/rO8ugOLeRc9JLnvI4nP47W94Bcfdbt.jpg

Kolejna  30 moja obserwacja Słońca,  bez ośrodków aktywnych na jego powierzchni  tych wizualnych. Obserwacja słońca dzięki lokalnym kilkuminutowym rozpogodzeniom.  Liczba Wolfa R = 0. fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).