Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 08:45 (Data juliańska: 2458996.865)
P= -16.95°   Bo= -1.20°   Lo= 287.38°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 15-08-2019 rok godz. 08:10 UTC nr 13/158/sie/1217


15-08-2019 Janusz Bańkowski

Słońce dnia  15-08-2019 rok godz. 08:10 UTC nr 13/158/sie/1217

Kolejna  31 moja obserwacja Słońca i nadal bez ośrodków aktywnych na jego powierzchni  tych wizualnych. Liczba Wolfa R = 0. fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).