Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 02:05 (Data juliańska: 2459005.587)
P= -13.70°   Bo= -0.15°   Lo= 171.95°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 18-08-2019 rok godz.17:10 UTC nr 15/160/sie/1219


18-08-2019 Janusz Bańkowski

Kolejna  33  moja obserwacja Słońca i nadal bez ośrodków aktywnych na jego powierzchni,   tych wizualnych. Liczba Wolfa R = 0.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).