Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 01:01 (Data juliańska: 2459000.542)
P= -15.62°   Bo= -0.75°   Lo= 238.72°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 19-08-2019 rok godz. 06:30 UTC nr 16/161/sie/1220


19-08-2019 Janusz Bańkowski

Kolejna  34  moja obserwacja Słońca i nadal bez ośrodków aktywnych na jego powierzchni, tych wizualnych. Liczba Wolfa R = 0.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).