Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-14    Czas UT: 01:17 (Data juliańska: 2458801.553)
P= 21.74°   Bo= 3.02°   Lo= 342.70°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  20-08-2019 rok godz. 06:40 UTC nr 17/162/sie/1221


20-08-2019 Janusz Bańkowski

 

Kolejna  35  moja obserwacja Słońca i nadal bez ośrodków aktywnych na jego powierzchni, tych wizualnych. Liczba Wolfa R = 0.  fot. J.Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).