Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 20:58 (Data juliańska: 2458995.374)
P= -17.47°   Bo= -1.37°   Lo= 307.10°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  20-08-2019 rok godz. 06:40 UTC nr 17/162/sie/1221


20-08-2019 Janusz Bańkowski

 

Kolejna  35  moja obserwacja Słońca i nadal bez ośrodków aktywnych na jego powierzchni, tych wizualnych. Liczba Wolfa R = 0.  fot. J.Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).