Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-29    Czas UT: 07:33 (Data juliańska: 2458998.815)
P= -16.26°   Bo= -0.96°   Lo= 261.57°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  22-08-2019 rok godz. 07:40 UTC nr 18/163/sie/1222


22-08-2019 Janusz Bańkowski

Kolejna  36  moja obserwacja Słońca i nadal bez ośrodków aktywnych na jego powierzchni, tych wizualnych. Liczba Wolfa R = 0.  fot. J.Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).