Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-13    Czas UT: 04:36 (Data juliańska: 2458800.692)
P= 21.96°   Bo= 3.12°   Lo= 354.06°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  23-08-2019 rok godz. 08:10 UTC nr 19/164/sie/1223


23-08-2019 Janusz Bańkowski

 

Kolejna  37  moja obserwacja Słońca i nadal bez ośrodków aktywnych na jego powierzchni, tych wizualnych. Liczba Wolfa R = 0.  fot. J.Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro)…. Czy wiesz, że ??? …. Biliony, biliony protonów zderzają się ze sobą tworząc łącząc się w jądra helu. Jak obliczono w jeden tylko sekundzie 564 miliony ton protonów (wodoru) wyniku zderzeń zamienia się na 560 ml n ton helu. Pozostaje deficyt materii 4 miliony ton, która jest energią i wypromieniowana na zewnątrz. Słońce na swojej wadze co sekundę „chudnie” o 4 miliony ton swojej masy……