Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 02:56 (Data juliańska: 2459005.622)
P= -13.69°   Bo= -0.14°   Lo= 171.49°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 25-08-2019 rok godz. 06:40 UTC nr 21/166/sie/1225


25-08-2019 Janusz Bańkowski

Od dnia 08 lipca br. od kiedy jedyny 24 godzinny  epizod wizualny z grupą 2744 miał miejsce na powierzchni Słońca od strony widocznej z Ziemi to do dnia dzisiejszego od tego momentu panuje „cisza” słoneczna.  Kolejna  39  moja obserwacja Słońca i nadal bez ośrodków aktywnych na jego powierzchni, tych wizualnych. Liczba Wolfa R = 0.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro) filtr 1,25’’ żółty. Czy wiesz, że ??? …. upływa 200  lat kiedy zaczęto pojmować jego prawdziwą  fizyczną naturę, zdawano sobie czym jest Słońce i jak w nim panuje przeogromna moc, energia i  siła…..