Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 02:39 (Data juliańska: 2459005.610)
P= -13.69°   Bo= -0.14°   Lo= 171.65°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 26-08-2019 rok godz. 07:50 UTC nr 22/167/sie/1226


26-08-2019 Janusz Bańkowski

 

Kolejna  40  moja obserwacja Słońca i nadal bez ośrodków aktywnych na jego powierzchni, tych wizualnych. Liczba Wolfa R = 0.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro) filtr 1,25’’ żółty.  Czy wiesz, że ??? …..  astronomowie posiadający tak szeroki wachlarz wiedzy o gwiazdach i porównując wszystko ze Słońcem stworzyli w sposób najbardziej prawdopodobny   obraz w jaki sposób ono powstało. Z obłoku i pyłu międzygwiezdnego ok 4,6 -5,0 miliardów lat temu powstało  Słońce wraz z całym układem słonecznym……