Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-12    Czas UT: 07:54 (Data juliańska: 2458799.829)
P= 22.18°   Bo= 3.22°   Lo= 5.43°   Carr. Rot 2223
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  27-08-2019 rok godz. 06:40 UTC nr 23/168/sie/1227


27-08-2019 Janusz Bańkowski

 

Kolejna  41  moja obserwacja Słońca i nadal bez ośrodków aktywnych na jego powierzchni, tych wizualnych. Liczba Wolfa R = 0.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro) filtr 1,25’’ żółty.  Czy wiesz, że ??? …. Historia hipotez, teorii  o powstaniu Słońca było mnóstwo ale nie mniej jednak jakie by się nie pojawiały, te trafne czy nie zawsze przybliżały nas dając i zakreślając obraz w naszej wyobraźni  w jaki sposób powstało nono się „urodziło”.  Trafniejsze teorie o narodzinach Słońca mogliśmy ogłaszać w wyniku prowadzenia systematycznie  naukowych obserwacji gwiazd…..