Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 02:15 (Data juliańska: 2459005.594)
P= -13.70°   Bo= -0.15°   Lo= 171.86°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 28-08-2019 rok godz. 06:30 UTC nr 24/169/sie/1228


28-08-2019 Janusz Bańkowski

Kolejna  42  moja obserwacja Słońca i nadal bez ośrodków aktywnych na jego powierzchni, tych wizualnych. Liczba Wolfa R = 0.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro) filtr 1,25’’ żółty… Czy wiesz, że ??? …. Słońce stając się   powoli  olbrzymią  kula gazowa  stopniowo dalej podlega kurczeniu  pod wpływem własnego pola grawitacyjnego. Zajmując mniejszą już objętość wewnątrz jej  materia  doznaje coraz większego   ciśnienia co z kolei przejawia się wzrostem  wzrost gęstości i temperatury w szczególności w  samym jej  rdzeniu.  Wymienione parametry fizyczne   przekraczają wartości  krytyczne  temperatura osiąga kilkanaście milinów stopni ……