Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 21:06 (Data juliańska: 2458995.379)
P= -17.46°   Bo= -1.37°   Lo= 307.04°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 30-08-2019 rok godz. 06:40 UTC nr 26/171/sie/1230


30-08-2019 Janusz Bańkowski

Kolejna  44  moja obserwacja Słońca i nadal bez ośrodków aktywnych na jego powierzchni, tych wizualnych. Liczba Wolfa R = 0.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro) filtr 1,25’’ żółty… Czy wiesz, że ???.... Obserwacje plam słonecznych  przez lunetę rozpoczął H. Schwabe kiedy do tego celu od 1826 roku przeprowadzał je systematycznie w swoim obserwatorium Dessau. Był przekonany , że odkryje także w pobliżu Słońca nieznaną jeszcze nikomu planetę , która znajduje się bliżej niż Merkury……

.