Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 09:20 (Data juliańska: 2458996.889)
P= -16.94°   Bo= -1.19°   Lo= 287.06°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 01-09-2019 rok godz. 06:20 UTC nr 01/173/wrz/1232


01-09-2019 Janusz Bańkowski

Przeglądając zdjęcia z SDO widoczny jest na tarczy słonecznej aktywny obszar w postaci grupy. jest on tyle jeszcze mały, że jest poza zasięgiem optycznym mojego teleskopu. Stąd przyjmuję liczbę Wolfa R = 0. Obserwację swoje opieram tylko na podstawie  mojego teleskopu nie sugerując się zdjęciami z SDO czy innych obserwatoriów słonecznych.  Mam nadzieję, że jest to grupa rozwojowa i pozostanie dłużej na powierzchni fotosfery. fot.  J. Bańkowski teleskop TN  Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, ND3.8, GSO, złączka okularowa GSO 80 mm soczewka Barlowa, EOS550 D klatek40  program RegiStax5 i PaintNet.