Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-29    Czas UT: 07:26 (Data juliańska: 2458998.810)
P= -16.26°   Bo= -0.96°   Lo= 261.64°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 03-09-2019 rok godz. 08:50 UTC nr 02/174/wrz/1233


03-09-2019 Janusz Bańkowski

Jednak jak przypuszczałem niewidoczna przez mnie grupa plam słonecznych stała się tylko 24 godzinnym epizodem. Słabo strukturalnie została wchłonięta przez powierzchnię fotosfery. Jeśli istnieje to tylko małe jej  kawałki  niezauważalne  wizualnie. Liczba Wolfa R = 0. fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).