Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-17    Czas UT: 02:07 (Data juliańska: 2458804.588)
P= 20.90°   Bo= 2.66°   Lo= 302.69°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 05-09-2019 rok godz. 06:50 UTC nr 04/176/wrz/1235


05-09-2019 Janusz Bańkowski

 

Ponownie cisza słoneczna grupy plam z dnia 02 września i 07 lipca to jedyne36 godzinne krótkie epizody minimum aktywności słonecznej.  Liczba Wolfa R = 0. fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro). Czy wiesz, że ???.... Już w latach 30-tych XIX wieku sir John Herschel dokonał pierwszych fizycznych pomiarów natężenia energii słonecznej. Kilka miesięcy po dokonywanych pomiarach zjawisko powtórnie powtórzył francuski fizyk Poulliet uzyskując ten sam wynik. Chodzi tu o tzw. stałą słoneczną troszkę ona się różniła od współczesnych pomiarów , która wynosi ok. 1,5 cal/m^2