Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 20:38 (Data juliańska: 2458995.360)
P= -17.47°   Bo= -1.38°   Lo= 307.29°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 06-09-2019 rok godz. 13:10 UTC nr 05/177/wrz/1236


06-09-2019 Janusz Bańkowski

Ponownie pod względem wizualnym  panuje tzw. cisza słoneczna. Tarcza pozbawiona jest jakichkolwiek aktywnych ośrodków.  Liczba Wolfa R = 0. fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro). ….. Czy wiesz, że ???.... Pod koniec XIX wieku lata 90-te astronomowie dostali znakomite urządzenie tzw. spektoheliograf za pomocą , którego dokonywano fotografii tarczy słonecznej w wybranej barwie. Przyrząd ten potrafił także utrwalać obrazy protuberancji,  nie czekano  na całkowite  już zaćmienia Słońca aby móc je obserwować….