Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-29    Czas UT: 07:17 (Data juliańska: 2458998.803)
P= -16.26°   Bo= -0.96°   Lo= 261.73°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  05-10-2019 rok godz. 14:10 UTC nr  04/193/paź/1252


05-10-2019 Janusz Bańkowski

 

 

Obserwacja wykonana dzięki  lokalnemu rozpogodzeniu(10-15 minut) . Cisza słoneczna ciąg dalszy.  Liczba Wolfa R = 0. fot. fot.  J. Bańkowski teleskop 114/1000  (wytrawione lustro).