Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 01:24 (Data juliańska: 2459002.558)
P= -14.87°   Bo= -0.51°   Lo= 212.04°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  06-10-2019 rok godz. 07:00 UTC nr  05/194/paź/1253


06-10-2019 Janusz Bańkowski

 

Piękny przejrzysty seeing to dobre warunki do obserwacji naszej dziennej gwiazdy. Cisza słoneczna ciąg dalszy.  Liczba Wolfa R = 0. fot. fot.  J. Bańkowski teleskop 114/1000. (wytrawione lustro).