Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 20:33 (Data juliańska: 2458995.356)
P= -17.47°   Bo= -1.38°   Lo= 307.34°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 07-10-2019 rok godz. 08:40 UTC nr 06/195/paź/1254


07-10-2019 Janusz Bańkowski

Na tyle niebo jest rozpogodzone, że można spokojnie wykonać jego obserwację. Niestety dalsza trwająca cisza słoneczna jest tylko wymową braku aktywnych jego ośrodków w postaci grup słonecznych.  Liczba Wolfa R = 0. fot. fot.  J. Bańkowski teleskop 114/1000. (wytrawione lustro).  Rozbłyski klasy M są tej kategorii w zależności od ich energetycznej mocy mogą one na krótki czas dokonać zazwyczaj średniego zaburzenia naszego ziemskiego pola magnetycznego. Tej klasy rozbłyski widoczne z Ziemi w postaci zórz polarnych widoczne są tylko w bliskim sąsiedztwie  jej biegunów.