Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-13    Czas UT: 06:41 (Data juliańska: 2458800.778)
P= 21.94°   Bo= 3.11°   Lo= 352.92°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  09-10-2019 rok godz. 13:10 UTC nr  07/196/paź/1255


09-10-2019 Janusz Bańkowski

 

Pogoda na tyle się poprawia, że większych oknach bezchmurnego nieba można spokojnie wykonać obserwacje naszej dziennej  gwiazdy. W okresie trwającego minimum jak zwykle panuje non-stop aktywność  zerowa.  Liczba Wolfa R = 0. fot. fot.  J. Bańkowski teleskop 114/1000. (wytrawione lustro).  Rozbłyski klasy C tej kategorii są najsłabsze pod względem energetycznym wizualna  obserwacja z powierzchni Ziemi ich to bardziej sporadyczna.