Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 20:25 (Data juliańska: 2458995.351)
P= -17.47°   Bo= -1.38°   Lo= 307.41°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  09-10-2019 rok godz. 13:10 UTC nr  07/196/paź/1255


09-10-2019 Janusz Bańkowski

 

Pogoda na tyle się poprawia, że większych oknach bezchmurnego nieba można spokojnie wykonać obserwacje naszej dziennej  gwiazdy. W okresie trwającego minimum jak zwykle panuje non-stop aktywność  zerowa.  Liczba Wolfa R = 0. fot. fot.  J. Bańkowski teleskop 114/1000. (wytrawione lustro).  Rozbłyski klasy C tej kategorii są najsłabsze pod względem energetycznym wizualna  obserwacja z powierzchni Ziemi ich to bardziej sporadyczna.