Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-19    Czas UT: 07:08 (Data juliańska: 2458806.797)
P= 20.25°   Bo= 2.40°   Lo= 273.58°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  10-10-2019 rok godz. 10:50 UTC nr  08/197/paź/1256


10-10-2019 Janusz Bańkowski

 

Mimo zachmurzenia w naszym kraju bywają tzw. „ okna” w chmurach czystego nieba przez które można wykonać obserwacje Słońca.  Zazwyczaj takie „wyrwy” czasowo to kilkanaście minut to czas w którym można spokojnie wykonać obserwacje. Niestety cały czas nadal trwająca cisza słoneczne to brak wizualnych aktywnych  ośrodków w postaci grup.  J. Bańkowski teleskop 114/1000. (wytrawione lustro). …” Wszechświat to ogromny obszar pozyskiwania wiedzy i  praw natury w nim rządzących”… J. Bańkowski.