Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-30    Czas UT: 23:53 (Data juliańska: 2459001.495)
P= -15.27°   Bo= -0.64°   Lo= 226.11°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  11-10-2019 rok godz. 08:40 UTC nr  09/198/paź/1257


11-10-2019 Janusz Bańkowski

Dzisiaj z kolei od samego wschodu Słońca wspaniała przezroczystość ziemskiej atmosfery. Pozwala to na komfortowe wykonanie obserwacji szkoda wielka, że na tarczy słonecznej nie występują żadne aktywne ośrodki  w postaci grup słonecznych.   Trwające minimum słoneczne ten okres wyraża się wartością  liczby  Wolfa R=0. Fot. J. Bańkowski teleskop 114/1000. (wytrawione lustro). …”Astronomia jest  jedną z najpiękniejszych nauk jaką można sobie wyobrazić. Nie zdajemy sobie sprawę, że  astronomia towarzyszy nam wszędzie i to  na każdym kroku.  W  w każdej dobie  od północy do południa i od południa do północy 24 godziny na dobę 365 dni w roku.  Towarzyszy nam przez cale  życie,  czy tego chcemy,  czy nie, a najprostszym tego przykładem jest ruch wirowy Ziemi”  … J. Bańkowski.