Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 20:57 (Data juliańska: 2458995.373)
P= -17.47°   Bo= -1.37°   Lo= 307.12°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  12-10-2019 rok godz. 07:00UTC nr 10/199/paź/1258


12-10-2019 Janusz Bańkowski

 

Słońce dnia  12-10-2019

 

Cisza słoneczna ciąg dalszy  liczba Wolfa R =0 fot. J. B.  SkyW 90/900+ND5