Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-13    Czas UT: 07:19 (Data juliańska: 2458800.805)
P= 21.94°   Bo= 3.11°   Lo= 352.57°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  12-10-2019 rok godz. 07:00UTC nr 10/199/paź/1258


12-10-2019 Janusz Bańkowski

 

Słońce dnia  12-10-2019

 

Cisza słoneczna ciąg dalszy  liczba Wolfa R =0 fot. J. B.  SkyW 90/900+ND5