Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 09:18 (Data juliańska: 2458996.888)
P= -16.94°   Bo= -1.19°   Lo= 287.07°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  13-10-2019 rok godz. 06;50 UTC  nr  11/200/paź/1259


13-10-2019 Janusz Bańkowski

 

Dzisiaj wykonałem obserwację nr 200 w  2019 roku  mimo tej ilości  fotografii naszego Słońca  większość  ich jest bez grup słonecznych.  Cisza słoneczna ciąg dalszy  liczba Wolfa R=0. fot.  J. Bańkowski teleskop TN  Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, ND3.8, GSO, złączka okularowa GSO 80 mm soczewka Barlowa, filtr żółty 1,25’’ ZWO ASI120MC. klatek 30,   program RegiStax5 i PaintNet…. Pociemnienie brzegów tarczy Słońca jest bardzo ciekawym zjawiskiem. Tuż pod powierzchnią fotosfery gęstość materii się jednak zmienia stykając się bezpośrednio wewnętrzna strukturą naszej dziennej gwiazdy. Tam gdzie kończy się fotosfera  zatem tam  promienie pochodzące ze środka Słońca generują z głębszych jego warstw cieplejszą jego materię niż sama powierzchnia fotosfery. Dlatego temperatura w środku dysku wydaje się wyższa niż przy krawędziach jego tarczy, widma linii widocznych w spektroskopie zachowują się jaśniej niż  w centrum tarczy . Materia słoneczna, która jest związana z cieplejszymi warstwami będą jaśniejsze niż na brzegu.”…. Janusz Bańkowski Natura Słońca