Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 01:29 (Data juliańska: 2459002.562)
P= -14.87°   Bo= -0.51°   Lo= 211.99°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  15-10-2019 rok godz.07:00 UTC  nr  13/202/paź/1261


15-10-2019 Janusz Bańkowski

 

Minimum aktywności słonecznej jaka przechodzi nasza dzienna gwiazda  oznacza tylko jedna wartość liczbową liczba Wolfa R=0. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro). …” Powierzchniowy rozkład plam słonecznych może troszkę różnić od wykresu liczby Wolfa. Dlaczego ? każda plama jaka znajduje się na powierzchni Słońca swoje położenie zajmuje na kuli sferycznej. Z perspektywy obserwatora z Ziemi kiedy się pojawia luba chowa po drugiej stronie tarczy jej kształt przypomina owal – elipsę. Wówczas rzeczywiste realne jej rozmiary są trudne do ustalenia”…Janusz Bańkowski Natura Słońca.