Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-29    Czas UT: 07:04 (Data juliańska: 2458998.794)
P= -16.26°   Bo= -0.96°   Lo= 261.85°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  16-10-2019 rok godz.06:50 UTC  nr  14/203/paź/1262


16-10-2019 Janusz Bańkowski

 

 

Ciąg dalszy serialu ciszy słonecznej  liczba Wofa R=0.   J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro). … Słońca jako kula gazowa o ogromnych rozmiarów wiruje z prędkością obrotową od 25 do 28 dni i jego oś obrotu wokół której wiruje nachylona jest do płaszczyzny ekliptyki wynosi 82,45*. Takie nachylenie osi obrotowej  Słońca powoduje, że nieraz „widoczny”  jest  jego biegun północny lub południowy.”…Janusz Bańkowski Natura Słońca