Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-13    Czas UT: 06:46 (Data juliańska: 2458800.782)
P= 21.94°   Bo= 3.11°   Lo= 352.87°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  17-10-2019 rok godz.07:30 UTC  nr  15/204/paź/1263


17-10-2019 Janusz Bańkowski

 

Z liczby wykonanych obserwacji w 2019 roku 2/3 obserwacja z liczbą  Wolfa R=0. Dzisiaj kolejny dzień z zerową aktywnością.   J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).