Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 14:54 (Data juliańska: 2458997.121)
P= -16.86°   Bo= -1.17°   Lo= 283.99°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 18-10-2019 rok godz.09:10 UTC nr 16/205/paź/1264


18-10-2019 Janusz Bańkowski

Słońce przechodzi przez okres swojego minimum dlatego sporadycznie występują grupy plam słonecznych dlatego większości dni Słońca z  liczbą  Wolfa R=0. Dzisiaj kolejny dzień z zerową aktywnością.   J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).