Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 03:15 (Data juliańska: 2459005.635)
P= -13.68°   Bo= -0.14°   Lo= 171.32°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 23-10-2019 rok godz. 12:20 UTC nr 21/210/paź/1269


23-10-2019 Janusz Bańkowski

Obserwacja wykonana tuż przed pełnym mglistym zachmurzeniem. Jest to moja już 84  obserwacja bez plam słonecznych. Słonce przechodzi okres głębokiego swojego minimum aktywności. Liczba Wolfa R = 0; F =0 i SN = 0. fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro). ...” Pola magnetyczne poszczególnych plam mają swój bardzo ciekawy rozkład. Jeżeli chodzi o biegunowość  kiedy  pojawia się na półkuli północnej  plama przednia o biegunie ujemnym to tylna  w danej parze ma biegun dodatni.  Na półkuli południowej rozkład biegunowości par plam jest odwrotny”… NATURA SŁOŃCA.