Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 15:25 (Data juliańska: 2458997.142)
P= -16.85°   Bo= -1.16°   Lo= 283.71°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  25-10-2019 rok godz. 09:20  UTC  nr  23/212/paź/1271


25-10-2019 Janusz Bańkowski

 

Jest to moja już 85  obserwacja bez plam słonecznych. Słonce przechodzi okres głębokiego swojego minimum aktywności. Liczba Wolfa R = 0; F =0 i SN = 0. fot.  J. Bańkowski.