Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 00:31 (Data juliańska: 2459000.522)
P= -15.63°   Bo= -0.76°   Lo= 238.98°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 26-10-2019 rok godz. 08:50 UTC nr 24/213/paź/1272


26-10-2019 Janusz Bańkowski

 

Obserwacja metodą projekcyjną obraz średnica 20 cm. Jest to moja już 86 obserwacja bez plam słonecznych. Słonce przechodzi okres głębokiego swojego minimum aktywności. Liczba Wolfa R = 0; F =0 i SN = 0. fot. J. Bańkowski.