Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 01:15 (Data juliańska: 2459002.552)
P= -14.87°   Bo= -0.51°   Lo= 212.12°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  27-10-2019 rok godz. 07:20  UTC  nr  25/214/paź/1273


27-10-2019 Janusz Bańkowski

Obserwacja metodą projekcyjną obraz średnica 20 cm. Jest to moja już 87  obserwacja bez plam słonecznych. Słonce przechodzi okres głębokiego swojego minimum aktywności. Liczba Wolfa R = 0; F =0 i SN = 0. Dobre warunki obserwacyjne. fot.  J. Bańkowski.