Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 01:11 (Data juliańska: 2459002.549)
P= -14.87°   Bo= -0.51°   Lo= 212.16°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  28-10-2019 rok godz. 10:10 UTC  nr  26/215/paź/1274


28-10-2019 Janusz Bańkowski

 

Obserwacja Słońca tylko w chwilach  małych lokalnych  rozpogodzeń. Jest to moja już 88  obserwacja bez plam słonecznych. Liczba Wolfa R = 0; F =0 i SN = 0. fot.  J. Bańkowski…. Jest to jak  najbardziej słuszna prawda, że  w odległości zaledwie  od nas 8,3 minut światła odległa od nas znajduje się nasza życiodajna gwiazda - Słońce. Wiemy o niej już bardzo dużo codziennie pojawia się nad horyzontem aby po ponownie pod nim się schować. Właśnie  jej egzystencja każdego dnia w jakiś sposób poprawia nam humor.  W chwili obecnej od lipca 2018 roku w stronę Słońca mknie niesamowity słoneczny pojazd sonda Paker Solar Probe  zbliży się na rekordową odległość  6 mln km do Słońca w  grudniu 2024 roku….NATURA SŁOŃCA