Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 00:06 (Data juliańska: 2459000.504)
P= -15.64°   Bo= -0.76°   Lo= 239.22°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 31-10-2019 rok godz. 09:50 UTC nr 27/216/paź/1275


31-10-2019 Janusz Bańkowski

Ostatni dzień miesiąca podobnie jak wszystkie jego dni bez aktywnych wizualnych aktywnych ośrodków jakimi są plamy słoneczne. Moim zdaniem Słońce przechodzi tzw. minimum Colaninna, które trwa zazwyczaj niedługo (przez 3-4 lata) w danym 11-letnim cyklu.Ostatni  taki okres odnotowaliśmy w latach 2007-2009. Obecnie przypada  na lata 2018-2020 po czym powoli zaczną pojawiać pierwsze grupy plam słonecznych. Na dzień dzisiejszy liczba Wolfa R=0. fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).