Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 00:53 (Data juliańska: 2459002.537)
P= -14.88°   Bo= -0.51°   Lo= 212.32°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  01-11-2019 rok godz. 09:50 UTC  nr  01/217/lis/1276


01-11-2019 Janusz Bańkowski

 

Dalszy ciąg trwającej  ciszy słonecznej.  Na dzień dzisiejszy liczba Wolfa R=0. fot.  J. Bańkowski teleskop Sky-W 90/900 .