Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 15:44 (Data juliańska: 2458997.156)
P= -16.85°   Bo= -1.16°   Lo= 283.53°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  02-11-2019 rok godz.13:30 UTC  nr  02/218/lis/1277


02-11-2019 Janusz Bańkowski

Jednak chwilowe rozpogodzenia pozwoliło  na wykonanie obserwacji Słońca w dniu dzisiejszym. jednak seeing swoją istotą przezroczystości nie zachwyca. Observatory SDO ukazują co prawda „nikłą” grupkę w na południowej półkuli Słońca w teleskopie  moim jest poza zasięgiem. Dlatego stwierdzam, że liczba Wolfa R =0. fot. J. Bańkowski TN203/800.