Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 01:39 (Data juliańska: 2459002.569)
P= -14.87°   Bo= -0.51°   Lo= 211.90°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 07-11-2019 rok godz.13:05 UTC nr 04/220/lis/1279


07-11-2019 Janusz Bańkowski

Ponowne chwilowe rozpogodzenia pozwalają na wykonanie obserwacji  Jednak w dalszym ciągu trwa cisza słoneczna,  liczba Wolfa R =0. fot. J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro).