Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 01:33 (Data juliańska: 2459002.565)
P= -14.87°   Bo= -0.51°   Lo= 211.95°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  13-11-2019 rok godz.12:05 UTC  nr  05/221/lis/1280


13-11-2019 Janusz Bańkowski

 

Jesienne dni w obserwacjach naszej dziennej gwiazdy należą do nie komfortowych warunków. Właśnie m/n tak było z przypadającym tranzytem planety Merkury jaki miał miejsce w dniu 11 listopada. Dzisiejsza obserwacja dzięki lokalnemu rozpogodzeniu (15-20 minut),  liczba Wolfa R =0. fot. J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro).