Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 15:24 (Data juliańska: 2458997.142)
P= -16.85°   Bo= -1.16°   Lo= 283.71°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  17-11-2019 rok godz.08:50  UTC  nr  06/222/lis/1281


17-11-2019 Janusz Bańkowski

 

Okres listopada to miesiąc w którym nie można wykonywać systematycznych obserwacji Słońca. Jest to podyktowane stanem pogodowym w naszym kraju. Dziś taka okazja po 4 dniach się nadarzyła,  niestety dalej aktywność tarczy słonecznej zerowa.  Liczba Wolfa R =0. fot. J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro).