Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 15:57 (Data juliańska: 2458997.165)
P= -16.84°   Bo= -1.16°   Lo= 283.41°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 02-01-2020 rok godz.11:50 UTC nr 01/001/sty/1299


02-01-2020 Janusz Bańkowski

 

Pierwsza  obserwacja Słońca w 2020 roku i miłe zaskoczenie na fotografii  zarejestrowałem  na półkuli południowej  w wschodniej części grupę plam słonecznych. Myślę, że sprawa  właśnie związana z tą grupą jest rozwojowa widać wokół niej wyraźne otaczające ją pochodnie. Sądzę, że nie jest ona silnie strukturalnie i może się okazać tylko 24-36 godzinnym powierzchniowym epizodem.  Szerokość heliograficzna grupy 35*S.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN  Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, ND3.8, GSO, złączka okularowa GSO 80 mm soczewka Barlowa, filtr żółty 1,25’’ ZWO ASI120MC. klatek 30,   program RegiStax5 i PaintNet).