Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 00:39 (Data juliańska: 2459000.527)
P= -15.63°   Bo= -0.76°   Lo= 238.92°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  12-01-2020  rok godz.10:50   UTC  nr  04/004/sty/1302


12-01-2020 Janusz Bańkowski

 

Styczeń nie jest jak na razie miesiącem systematycznych i  regularnych obserwacji Słońca Pogoda obserwacyjna tylko  w chwilowych rozpogodzeniach (lokalnych)  seeing 3-4, aktywność zerowa, liczba Wolfa  R = 0 fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).