Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 15:16 (Data juliańska: 2458997.136)
P= -16.85°   Bo= -1.16°   Lo= 283.79°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  14-01-2020  rok godz.09:30 UTC  nr  05/005/sty/1303


14-01-2020 Janusz Bańkowski

 

Pogoda dobra do obserwacji Słońca, seeing 2, brak obszarów aktywnych, aktywność zerowa, liczba Wolfa  R = 0 fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro).