Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-17    Czas UT: 22:09 (Data juliańska: 2458805.423)
P= 20.66°   Bo= 2.57°   Lo= 291.69°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 16-02-2017 rok godz. 10:40 UT nr.06/23/sty/691 Janusz B.


16-02-2017

Dwie grupy widoczne bardzo słabo po dwóch stronach tarczy słonecznej. Obie grupy otoczone są pochodniami . W okularze teleskopu TN 203 widoczne są jako nikłe twory dopiero seria zdjęć i ich stackowanie pozwoliła na określenie ilości plam. Pole magnetyczne typu alfa stabilne pozwalające na generowanie rozbłysków jedynie klasy A Dziura koronalna na południowej półkuli jeżeli tylko pojawią się najsłabsze rozbłyski mogą na Ziemi wywołać burzę magnetyczną. Aktywność słoneczna liczba Wolfa R = 24 i SN = 13. Janusz B.