Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 16:11 (Data juliańska: 2458997.174)
P= -16.84°   Bo= -1.16°   Lo= 283.29°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia  15-01-2020  rok godz.09:10 UTC  nr  06/006/sty/1304


15-01-2020 Janusz Bańkowski

 

Stan aktywności słonecznej powrócił do wartości zerowej. Faktycznie 25 – cykl słoneczny jest już zapoczątkowany i od czasu do czasu będą się ukazywały aktywne ośrodki w postaci grup słonecznych. Na początku cyklu nie będą one silnie związane strukturalnie z fotosferą ale w miarę upływu czasu coraz bardziej będzie już długo trwalszy  proces utrzymywania się poszczególnych grup na powierzchni.  Liczba Wolfa  R = 0 fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (wytrawione lustro). (moment wsch/zach Słońca w czasie UTC ; CET+1 zimowy; CEST+2 letni).